Максим (monetam) wrote,
Максим
monetam

Category:

О чем мечтают поляки...

Известный польский историк и главный редактор исторического журнала "Uważam Rze Historia" написал новую книгу:Opis wydawcy
Jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki
W dziejach narodów są chwile, gdy trzeba zacisnąć zęby i iść na bolesne koncesje. Ustąpić, aby ratować państwo przed zniszczeniem, a obywateli przed zagładą. W takiej sytuacji znalazła się Polska w 1939 roku.
Piotr Zychowicz konsekwentnie dowodzi w tej książce, że decyzja o przystąpieniu do wojny z Niemcami w iluzorycznym sojuszu z Wielką Brytanią i Francją była fatalnym błędem, za który zapłaciliśmy straszliwą cenę. Historia mogła się jednak potoczyć inaczej.
Zamiast porywać się z motyką na słońce, twierdzi autor, powinniśmy byli prowadzić Realpolitik. Ustąpić Hitlerowi i zgodzić się na włączenie Gdańska do Rzeszy oraz wytyczenie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze. A następnie razem z Niemcami wziąć udział w ataku na Związek Sowiecki. 40 bitnych polskich dywizji na froncie wschodnim przypieczętowałoby los imperium Stalina.
Czy w 1939 roku na Zamku Królewskim w Warszawie należało podpisać pakt Ribbentrop-Beck…?


Аннотация
Как поляки, вместе с Третьим рейхом, могли победить Советский Союз
В истории народов бывают моменты, когда вы должны стиснуть зубы и пойти на болезненные уступки. Уступить, чтобы спасти страну от уничтожения, и людей от гибели. В такой ситуации была Польша в 1939 году.
Piotr Zychowicz последовательно доказывает в этой книге, что решение о вступлении в войну против Германии, в иллюзорном союзе с Англией и Францией, было роковой ошибкой, за которую мы заплатили страшную цену. Однако, история могла пойти и иначе.
Вместо того чтобы бросаться с мотыгой на солнце, утверждает автор, надо было вести Realpolitik. Уступить Гитлеру и согласиться на включение Данцига в рейх и построить экстерриториальное шоссе через польское Поморье. А потом, вместе с Германией, принять участие в нападении на Советский Союз. 40 доблестных польских дивизий на Восточном фронте припечатало бы судьбу империи Сталина.
Должен ли в 1939 году в Королевском замке в Варшаве был быть подписан пакт Риббентроп-Бек ...?


Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 3 comments