Максим (monetam) wrote,
Максим
monetam

Category:

О чем мечтают поляки...

Известный польский историк и главный редактор исторического журнала "Uważam Rze Historia" написал новую книгу:Opis wydawcy
Jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki
W dziejach narodów są chwile, gdy trzeba zacisnąć zęby i iść na bolesne koncesje. Ustąpić, aby ratować państwo przed zniszczeniem, a obywateli przed zagładą. W takiej sytuacji znalazła się Polska w 1939 roku.
Piotr Zychowicz konsekwentnie dowodzi w tej książce, że decyzja o przystąpieniu do wojny z Niemcami w iluzorycznym sojuszu z Wielką Brytanią i Francją była fatalnym błędem, za który zapłaciliśmy straszliwą cenę. Historia mogła się jednak potoczyć inaczej.
Zamiast porywać się z motyką na słońce, twierdzi autor, powinniśmy byli prowadzić Realpolitik. Ustąpić Hitlerowi i zgodzić się na włączenie Gdańska do Rzeszy oraz wytyczenie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze. A następnie razem z Niemcami wziąć udział w ataku na Związek Sowiecki. 40 bitnych polskich dywizji na froncie wschodnim przypieczętowałoby los imperium Stalina.
Czy w 1939 roku na Zamku Królewskim w Warszawie należało podpisać pakt Ribbentrop-Beck…?


Аннотация
Как поляки, вместе с Третьим рейхом, могли победить Советский Союз
В истории народов бывают моменты, когда вы должны стиснуть зубы и пойти на болезненные уступки. Уступить, чтобы спасти страну от уничтожения, и людей от гибели. В такой ситуации была Польша в 1939 году.
Piotr Zychowicz последовательно доказывает в этой книге, что решение о вступлении в войну против Германии, в иллюзорном союзе с Англией и Францией, было роковой ошибкой, за которую мы заплатили страшную цену. Однако, история могла пойти и иначе.
Вместо того чтобы бросаться с мотыгой на солнце, утверждает автор, надо было вести Realpolitik. Уступить Гитлеру и согласиться на включение Данцига в рейх и построить экстерриториальное шоссе через польское Поморье. А потом, вместе с Германией, принять участие в нападении на Советский Союз. 40 доблестных польских дивизий на Восточном фронте припечатало бы судьбу империи Сталина.
Должен ли в 1939 году в Королевском замке в Варшаве был быть подписан пакт Риббентроп-Бек ...?


Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments